График лятна работа 2024 г.

График лятна работа 2024 г.

ИНФОРМАЦИЯ
за ваканционните форми и инициативи в НУ "Васил Левски"
през лятната ваканция – 2024 г.
Община, Населено място Възрастова група (години от - до) Видове дейности Организатор (училище, ЦПЛР, община, читалище и др.) телефон, e-mail Ръководител (име) дата (от - до) ден/ дни от седмицата час (от - до) Място на провеждане (зала, училище, басейн и др.)
                 
Вършец, гр. Вършец от 7 до 10 Спортни дейности: НУ „Васил Левски“ Цветелина Крумова 01.07.2024 - 31.08.2024 понеделник 09.00 - 11.00 Училищен двор
    - лека атлетика 09527/4119 Соня Митова   вторник    и спортни площадки
    - волейбол info-1208000@edu.mon.bg Наташа Станимирова        
    - топка над въже   Красимир Кирилов        
    - подвижни игри            
    - народни хора            
Вършец, гр. Вършец от 7 до 10 Работа с компютри: НУ „Васил Левски“ Стефка Драганова 01.07.2024 - 31.08.2024 сряда 09.00 - 11.00 Компютърен кабинет
    - образователни игри 09527/4119 Мая Ангелова       кабинет
    - работа с програми info-1208000@edu.mon.bg Стилияна Тодорова        
Вършец, гр. Вършец от 7 до 10 Приложни изкуства: НУ „Васил Левски“ Катя Александрова 01.07.2024 - 31.08.2024 четвъртък 09.00 - 11.00 Класна стая
    - апликация 09527/4119 Нели Славейкова   петък   Училищен двор -
    - рисуване с различни техники info-1208000@edu.mon.bg Вероника Петрова       обособен кът и беседки
    - моделиране   Сияна Русева       беседки