БДП

Рубрика по БДП в училище

Обучението по БДП трябва да се разглежда като неделима част от цялостното образование и възпитание на личността. То започва от ранна възраст на детето и го съпътствува през цялото му развитие. Децата не осъзнават опасностите, които крие пътят. Ето защо обучението по безопасно движение трябва да доведе до развиването на защитните механизми на децата като участници в пътното движение. Неговата дългосрочна роля е създаване на определен начин на мислене и изграждането на поведение, които осигуряват не само личната безопасност, но и сигурността на останалите участници в движението.
АрхивТест за пътна безопасност " Без грешки на пътя"

Участие на ученици от I "б" клас в тест за пътна безопасност " Без грешки на пътя"

Научи повече

Проведени беседи по БДП

На 16.11.2022 г. с учениците от начален етап, се проведоха планирани беседи посветени на пътната безопасност, за учебната 2022/2023 година.

Научи повече

10 минутна беседа по БДП

На 21.10.2020 г. с учениците от І - ІV клас се проведе планираната по график 10 минутна беседа по БДП за І-ви срок на учебната 2020/2021г.

Научи повече