За нас

За нас

Начално училище "Васил Левски" се намира в китното градче Вършец в подножието на Стара планина, в близост до река Ботуня. Открито и функционира от 1971 г. като начално, с Полудневна детска градина към него, разположени в две отделни учебни сгради. От 2009 г. е преименувано с присъединени групи в детска градина. Обхваща всички подлежащи на обучение деца на възраст от 5 до 10 г. на територията на квартал Изток. Всички ученици са от ромски произход и билингвална среда.


Провеждането на образователно-възпитателния процес се осъществява в условия на добра и поддържана материално-техническа база, с просторни и добре онагледени класни стаи. Обособени са методичен и компютърен кабинет, функционира и училищен стол, които са предпоставка за привличане и задържане на децата и учениците в училище. Участието им в извънкласни дейности по проекти, включването им в Национална програма „С грижа за всеки ученик“, „Училищен плод“, „Училищно мляко“ и др. допълнително спомага за приобщаване към училищния живот и среда.