Прием в I клас

Прием в I клас

Прием в I клас

Необходими документи за записване в първи клас

- Заявление по образец

- Акта за раждане за сваряване на данните

- Удостоверение за завършено предучилищно образование