Резултати НВО учебна 2023/2024 г.

Резултати НВО учебна 2023/2024 г.

 

 

Справка за средните резултати на учениците от НВО 4. клас

 

Област

Населено място

Код по НЕИСПУО

Училище

Изпит

Среден процент от максималния брой точки

Ниво училище

Регионално ниво

Национално ниво

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

Общо

Момчета

Момичета

МОНТАНА

ГР.ВЪРШЕЦ

1208000

Начално училище "Васил Левски"

БЕЛ

41.64

41.60

41.68

65.87

62.82

69.22

72.63

69.54

75.75

МОНТАНА

ГР.ВЪРШЕЦ

1208000

Начално училище "Васил Левски"

МАТ

51.69

54.83

48.55

64.08

62.95

65.34

70.53

70.41

70.65

 

Изготвил:

Светла Вангелова

Дата: 07.06.2024 08:34