Важно

Важно

Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед на министъра на образованието и науката за организиране на дейностите по възстановяване на присъствения учебен процес за учениците от I до IV клас, Ви информираме следното:

Според получените в изискуемия срок от Вас декларации, присъственият учебен процес се възстановява за ІІ "б" клас, по утвърденото седмично разписание, считано от 22/11/2021 г.  Всички останали паралелки остават  в обучение от разстояние в електронна среда. Учениците следва да се явят в училище в указаното време, съобразено и с изискването да не са приемали храна и течности 30 мин. преди самото тестване. За всеки ученик ще бъде осигурена закуска, след приключването на изследването. Призоваваме за Вашата подкрепа за възстановяване на учебния процес за всички паралелки, чрез извършване на неинвазивното тестване на учениците. За целта моля подавайте  декларации за съгласие за тестване на Вашите деца.

 Бихме искали да напомним, че външни лица могат да бъдат  допуснати в района  на училището, с валидни  сертификати за ваксинация/преболедуване/отрицателен тест и тест за антитела.