Начален етап І - ІV клас

Начален етап І - ІV клас

Начален етап І - ІV клас

   НУ "Васил Левски" е неспециализирано общинско училище. В него се обучават ученици от първи до четвърти клас, на които се дава качествено образование. Като много добър резултат за завършващите четвърти клас  се отчита продължаването им в по-горна степен на обучение.