ДГ "Приказен свят"

ДГ "Приказен свят"

ДГ "Приказен свят"

         В детска градина "Приказен свят" към НУ "Васил Левски" се обучават деца на пет и шест годишна възраст в четири предучилищни  групи.    Съществуването на подготвителни групи към едно училище дава редица предимства за плавния преход от детска градина към училище. Постъпването на децата в детска градина е тяхното влизане в обществото, времето, в което се започва моделирането на социалното им поведение.  

   Приоритетите, които следват детските  учители са:

   - създаване на условия за привличане и задържане на децата в детската градина и училището,

    - социализация на децата от малцинствен произход и проява на толерантност към тях,

    - задължителна подготовка на 5 и 6 годишните деца за социална позиция „ученик“ и безпроблемна адаптация в училище,

    - равен шанс при постъпване на децата в първи клас.