Проведени беседи по БДП

Проведени беседи по БДП

Беседи на тема "Знам и спазвам правилата за безопасно поведение на улицата" бяха проведени с учениците от НУ "Васил Левски". Благодарим на служителите от РУ на МВР - Берковица.