10 минутна беседа по БДП

10 минутна беседа по БДП

Инспектор пътен контрол Румяна Иванова и младши полицейски инспектор Крум Крумов от РУ на МВР-Вършец,  запознаха учениците с пътни знаци, пътна маркировка, движение с велосипед, движение на пешеходците и организация на движението със  знаци на регулировчика. С нагледни средства и практически упражнения, децата влязоха за кратко в ролята на регулировчик, откриваха и назоваваха пътни знаци и тяхното значение. Научиха как трябва да се движат по пътя, как да пресичат безопасно, как да управляват своя велосипед.