Важно

Важно

Уважаеми родители и ученици,

В училището е създадена необходимата организация за провеждане на оптимален учебен процес. Ще бъдат раздадени устройства / лаптопи, таблети и флашки за интернет/ за осигуряване на част от учениците за обучение в ОРЕС. За учениците без устройства и интернет връзка, ще се предоставят учебни материали на хартиен носител.