План прием за учебна 2021/2022 г.

План прием за учебна 2021/2022 г.

С решение № 13 на ПС 3/10.03.2021 г. в НУ "Васил Левски" за учебната 2021/2022 г. е утвърден прием на две паралелки по 22 ученика в първи клас. Срокът за приемане на документи за кандидатстване е 31.05.2021 г.

В раздел документи е публикувана Заповед № 179/26.03.2021г.  на директора на училището, регламентираща реда, критериите и сроковете за приемане на документи.